دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه StarUML با نسخه‌های استاندارد UML 2.x سازگار است و مجموعا از ۱۱ نوع از دیاگرام‌های UML پشتیبانی می‌کند: دیاگرام‌های class, object, use-case, component, deployment, composite structure, sequence, communication, statechart, activity,  و profile. همچنین شما می‌توانید با استفاده از این برنامه Entity-Relationship Diagrams (ERD) ایجاد کنید. ERD یکی از پرکاربردترین دیاگرام‌ها برای مدلسازی پایگاه داده است. […]