دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Speech متنی که شما به آن داده‌اید را می‌خواند! این برنامه از ویژگی‌های Synthesizer سیستم عامل مک شما استفاده می‌کند و می‌تواند با بیش از ۸۰ صدای مختلف به خواند متنی که شما به آن داده‌اید، بپردازد. این برنامه قابلیت خواندن متن از یه نقطه خاص و با یک سرعت خاص را نیز دارد و […]

برنامه Speech متنی که شما به آن داده‌اید را می‌خواند! این برنامه از ویژگی‌های Synthesizer سیستم عامل مک شما استفاده می‌کند و می‌تواند با بیش از ۸۰ صدای مختلف به خواند متنی که شما به آن داده‌اید، بپردازد. این برنامه قابلیت خواندن متن از یه نقطه خاص و با یک سرعت خاص را نیز دارد و […]

برنامه Speech متنی که شما به آن داده‌اید را می‌خواند! این برنامه از ویژگی‌های Synthesizer سیستم عامل مک شما استفاده می‌کند و می‌تواند با بیش از ۸۰ صدای مختلف به خواند متنی که شما به آن داده‌اید، بپردازد. این برنامه قابلیت خواندن متن از یه نقطه خاص و با یک سرعت خاص را نیز دارد و […]