دنبال چه چیزی هستید؟

Disk Plus ابزاری مفید و بسیار کامل است که هم به عنوان پاک کننده دیسک و هم به عنوان ابزار بازیابی فضای دیسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه به عنوان یک پاک کننده دیسک، داده‌های ناخواسته را شناسایی می کند تا مک شما بهینه‌تر و در شرایط بهتری به کار خود ادامه دهد. همچنین Disk Plus به عنوان یک ابزار […]

Scrollow برنامه‌ای است که به شما این امکان را می‌دهد تا پارامترهای مختلف مک خود را مانند حجم سیستم، روشنایی صفحه، روشنایی صفحه‌کلید و رویدادهای کنترل مشکل مانند تغییر آهنگ در حال پخش، پخش آهنگ و نگه داشتن آن را بدون لمس کلیدهای عملکرد و فقط با استفاده از نوار لمسی سیستم خود کنترل کنید. برای انجام کارهای […]

Scrollow برنامه‌ای است که به شما این امکان را می‌دهد تا پارامترهای مختلف مک خود را مانند حجم سیستم، روشنایی صفحه، روشنایی صفحه‌کلید و رویدادهای کنترل مشکل مانند تغییر آهنگ در حال پخش، پخش آهنگ و نگه داشتن آن را بدون لمس کلیدهای عملکرد و فقط با استفاده از نوار لمسی سیستم خود کنترل کنید. برای انجام کارهای […]

Scrollow برنامه‌ای است که به شما این امکان را می‌دهد تا پارامترهای مختلف مک خود را مانند حجم سیستم، روشنایی صفحه، روشنایی صفحه‌کلید و رویدادهای کنترل مشکل مانند تغییر آهنگ در حال پخش، پخش آهنگ و نگه داشتن آن را بدون لمس کلیدهای عملکرد و فقط با استفاده از نوار لمسی سیستم خود کنترل کنید. برای انجام کارهای […]

Scrollow برنامه‌ای است که به شما این امکان را می‌دهد تا پارامترهای مختلف مک خود را مانند حجم سیستم، روشنایی صفحه، روشنایی صفحه‌کلید و رویدادهای کنترل مشکل مانند تغییر آهنگ در حال پخش، پخش آهنگ و نگه داشتن آن را بدون لمس کلیدهای عملکرد و فقط با استفاده از نوار لمسی سیستم خود کنترل کنید. برای انجام کارهای […]

Scrollow برنامه‌ای است که به شما این امکان را می‌دهد تا پارامترهای مختلف مک خود را مانند حجم سیستم، روشنایی صفحه، روشنایی صفحه‌کلید و رویدادهای کنترل مشکل مانند تغییر آهنگ در حال پخش، پخش آهنگ و نگه داشتن آن را بدون لمس کلیدهای عملکرد و فقط با استفاده از نوار لمسی سیستم خود کنترل کنید. برای انجام کارهای […]