دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Antivirus Zap یک راه‌حل کامل برای اسکن سیستم شما و حذف ویروس‌هاست. این برنامه تمامی فایل‌های مختلف شما را اسکن می‌کند و در صورتی که به ویروسی آلوده باشد، آن را حذف می‌نماید و از مک شما محافظت می‌کند.

برنامه Antivirus Zap یک راه‌حل کامل برای اسکن سیستم شما و حذف ویروس‌هاست. این برنامه تمامی فایل‌های مختلف شما را اسکن می‌کند و در صورتی که به ویروسی آلوده باشد، آن را حذف می‌نماید و از مک شما محافظت می‌کند.