دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه ArchCommander ابزاری است که به شما کمک می‌کند فایل‌های آرشیوتان را مدیریت کنید، محتوای آن‌ها را بدون آنکه نیازی به باز کردنشان داشته باشید مرور کنید و بسیاری از کارها را بدون باز کردن کل فایل‌ها انجام دهید. با استفاده از برنامه ArchCommander می‌توانید بسته‌بندی فایل‌های انتخاب شده را باز کنید و بایگانی‌های جدید بسازید و […]

برنامه ArchCommander ابزاری است که به شما کمک می‌کند فایل‌های آرشیوتان را مدیریت کنید، محتوای آن‌ها را بدون آنکه نیازی به باز کردنشان داشته باشید مرور کنید و بسیاری از کارها را بدون باز کردن کل فایل‌ها انجام دهید. با استفاده از برنامه ArchCommander می‌توانید بسته‌بندی فایل‌های انتخاب شده را باز کنید و بایگانی‌های جدید بسازید و […]