دنبال چه چیزی هستید؟

MotorBike مهارت های موتور سواری را در بازی هیجانی و اکشن با حرکاتی فیزیکی واقعی به تصویر می کشد . MotorBike از ۴۰ مرحله ارجینال می آید . تعدادی مرحله و مرحله های آموزشی و مرحله هایی که با باقیه دوستان خود به اشتراک می گذارید .