دنبال چه چیزی هستید؟

در بازی Mages 7 اهالی جزیره  رون هفت جادوگر را برای محافظت از جزیره و محصولات شان اجیر کرده اند. طبق افسانه خدایان بعد از اینکه جهان را افریدند سپس ان ها در این جزیره به استراحت پرداختند و همین طور آب، هوا و زمین این جزیره جادو شده است. در این جزیره دزدانی هستد که […]