دنبال چه چیزی هستید؟

Door Kickers یک بازی استراتژی بی درنگ است که  شما را در یک تیم SWAT ( پلیس ) قرار می دهد و به شما اجازه می دهد که در طول بازی به تیم خود دستور دهید و آن را طبق تاکتیک های خود فرماندهی کنید .