دنبال چه چیزی هستید؟

گارد ساحلی باشید! در بازی COAST GUARD شما یک گارد زندگی یک افسر هستید و باید بیشترین تلاش های خود برای کار انجام دهید. زندگی در کنار دریا با تمامی جوانب بسیار سخت و خطرناک است.