دنبال چه چیزی هستید؟

Balrum یک مدرسه‌ی قدیمی است, همراه با نبرد های نوبتی , جهان آزاد و نقش آفرینی با مبارزه های عمیق و تاکتیکی ! یک دنیای زنده‌ی فانتزی و بسیار بزرگ با ده ها مأموریت جانبی بعد از مأموریت های اصلی را زیر پا بگذارید.