دنبال چه چیزی هستید؟

نسخه Brother hood بازی فوق العاده Assassin’s Creed دیگر نیازی به معرفی ندارد !  شما در این بازی به عنوان Eizo نقش دارید و باید در شهر رم در ایتالیا سفر کنید تا با همکار خود از پس دشمنان خود بر بیایید.