دنبال چه چیزی هستید؟

هم اکنون پرندگان عصبانی در خلا! حتما شما با پرندگاه عصبانی آشناییت دارید. نام بازی Angry Birds می باشد که این نسخه با پیشوند Space منتشر شده است. در