دنبال چه چیزی هستید؟

با کمک این برنامه تجربه استفاده از کامیون های سنگین و به مقصد رساندن محموله های ان ها در سرتا سر کالیفرنیا و نوادای افتابی را تجربه نمایید.   SimulatorAmerican Truck شما را به سفری در میان مناظر چشمگیر و ..