دنبال چه چیزی هستید؟

اگر میخواهید معنی حقیقی ترس را تجربه کنید بازی Alien Isolation را از دست ندهید. ترس و وحشت در فضای هولناک و بیم و خطر نابودی تمام لحظات شما را دنبال میکند.  شما به عنوان Amanda در محیطی خواهید بود که در اطراف شما افراد ناامید، غیرقابل پیش بینی و بی رحم خواهند بود.