دنبال چه چیزی هستید؟

چند دوست بقاپید! مکتون و چند دسته بازی یا آیفون را همراه خود داشته باشید و جشن بگیرید! BombSquad یک بازی چالش برانگیز و مسابقه ای که می تواند شما و دوستانتان را سرگرم کند.