دنبال چه چیزی هستید؟

Typora برنامه‌ای جهت ویرایش و نوشتن یادداشت‌های ساده با داشتن ابزار‌های کاربردی است. این برنامه دارای پیش‌نمایش زنده نوشته‌ها در همان صفحه و امکانات دیگری است که در ادامه به آن می‌پردازیم. ویژگی‌ها ساخته شده بصورت تخصصی برای OS X قابلییت ذخیره خودکار کنترل نسخه‌ها چک کردن املا کلمات پشتیبانی از کلید‌های میانبر  

Typora برنامه‌ای جهت ویرایش و نوشتن یادداشت‌های ساده با داشتن ابزار‌های کاربردی است. این برنامه دارای پیش‌نمایش زنده نوشته‌ها در همان صفحه و امکانات دیگری است که در ادامه به آن می‌پردازیم. ویژگی‌ها ساخته شده بصورت تخصصی برای OS X قابلییت ذخیره خودکار کنترل نسخه‌ها چک کردن املا کلمات پشتیبانی از کلید‌های میانبر  

Typora برنامه‌ای جهت ویرایش و نوشتن یادداشت‌های ساده با داشتن ابزار‌های کاربردی است. این برنامه دارای پیش‌نمایش زنده نوشته‌ها در همان صفحه و امکانات دیگری است که در ادامه به آن می‌پردازیم.