دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Submerge اسان ترین راه برای اضافه کردن زیرنویش های هاردکد شده به فیلم ها و برنامه های تلوزیونی می باشد. فیلم های زیرنویس شده تقریبا در همه جا مانند تلوزیون، کامپیوتر، گوشی های هوشمند، دستگاه های قابل حمل و یا کنسول های بازی و .. اجرا می شوند.

برنامه Submerge اسان ترین راه برای اضافه کردن زیرنویش های هاردکد شده به فیلم ها و برنامه های تلوزیونی می باشد. فیلم های زیرنویس شده تقریبا در همه جا مانند تلوزیون، کامپیوتر، گوشی های هوشمند، دستگاه های قابل حمل و یا کنسول های بازی و .. اجرا می شوند.