دنبال چه چیزی هستید؟

اجازه دهید تا برنامه Pro Disk Cleaner فضای خالی بیشتری به دیسک شما ببخشد! این برنامه با بهینه‌سازی‌هایی که بر روی مک شما انجام می‌دهد، تمامی فایل‌های غیر استفاده را از هارد شما حذف می‌کند تا فضای خالی بیشتری داشته باشید.

اجازه دهید تا برنامه Pro Disk Cleaner فضای خالی بیشتری به دیسک شما ببخشد! این برنامه با بهینه‌سازی‌هایی که بر روی مک شما انجام می‌دهد، تمامی فایل‌های غیر استفاده را از هارد شما حذف می‌کند تا فضای خالی بیشتری داشته باشید.