دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه Inpaint تمامی اشیا و قسمت‌هایی که می‌خواهید از تصویر خودتان حذف شود را حذف کنید. به راحتی و تنها با انتخاب محیط مورد نظر که شامل متن یا عکس ناخواسته و دیگر موارد است، آن قسمت را از تصویر خود حذف کنید.