دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک HyperDock به راحتی ویژگی های کاربردی در داک مک خود را اضافه کنید . با این برنامه می توانید پنجره ها باز را با موس بر روی برنامه ها باز کنید و دیگر امکانات فوق العاده که در ادامه مطلب به آن می پردازیم .

به کمک HyperDock به راحتی ویژگی های کاربردی در داک مک خود را اضافه کنید . با این برنامه می توانید پنجره ها باز را با موس بر روی برنامه ها باز کنید و دیگر امکانات فوق العاده که در ادامه مطلب به آن می پردازیم .