دنبال چه چیزی هستید؟

HoudahSpot یک برنامه تخصصی جهت جستجو فایل می باشد که بر اساس سیستم جستجوی پیشرفته Spotlight سیستم عامل مکینتاش طراحی شده است . یک ابزار کارا و پیشرفته جهت جستجوی فایل ها !

HoudahSpot یک برنامه تخصصی جهت جستجو فایل می باشد که بر اساس سیستم جستجوی پیشرفته Spotlight سیستم عامل مکینتاش طراحی شده است . یک ابزار کارا و پیشرفته جهت جستجوی فایل ها !

HoudahSpot یک برنامه تخصصی جهت جستجو فایل می باشد که بر اساس سیستم جستجوی پیشرفته Spotlight سیستم عامل مکینتاش طراحی شده است . یک ابزار کارا و پیشرفته جهت جستجوی فایل ها !