دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Folder Designer یکی از بهترین و راحت‌ترین ابزار‌ها برای سفارشی‌سازی فولدر‌ها بر روی مک شما است. به گفته سازنده‌ «ما این برنامه را به شدت ساده ساخته‌ایم تا هر کسی بتواند فولدر‌های خاص و منحصر به فرد خود را به راحتی بسازد» ویژگی‌ها سفارشی‌سازی فولدر‌های مک با آیکن‌ها و الگو‌های خاص و منحصر به فرد […]

برنامه Folder Designer یکی از بهترین و راحت ترین ابزار ها برای سفارشی سازی فولدر ها بر روی مک شما است. به گفته سازنده‌ «ما این برنامه را به شدت ساده ساخته ایم تا هر کسی بتواند فولدر های خاص و منحصر به فرد خود را به راحتی بسازد»

برنامه Folder Designer یکی از بهترین و راحت ترین ابزار ها برای سفارشی سازی فولدر ها بر روی مک شما است. به گفته سازنده‌ «ما این برنامه را به شدت ساده ساخته ایم تا هر کسی بتواند فولدر های خاص و منحصر به فرد خود را به راحتی بسازد»

Folder Designer یکی از بهترین و راحت ترین ابزار ها برای سفارشی سازی فولدر ها بر روی مک شما می باشد . ما این برنامه را به شدت ساده ساخته ایم تا هر کسی بتواند فولدر های خاص و منحصر به فرد خود را به راحتی بسازد !

Folder Designer یکی از بهترین و راحت ترین ابزار ها برای سفارشی سازی فولدر ها بر روی مک شما می باشد . ما این برنامه را به شدت ساده ساخته ایم تا هر کسی بتواند فولدر های خاص و منحصر به فرد خود را به راحتی بسازد !