دنبال چه چیزی هستید؟

Flinto یک ابزار نمونه سازی جامع می باشد که اجازه می دهد تا شما هر چیزی را از یک شی ساده تا پیچیده با آسانی طراحی کنید . ما به دقت این محصول را به حداقل پیچیدگی رسانده ایم تا شما مشکل چندانی نداشته باشد. هیچ برنامه نویسی وجود ندارد !