دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Disk Diag برنامه ای است که پوشه های شما را برای پیدا کردن فایلهای بیهوده جست و جو می نماید و با حذف کردن انها فصای دیسک شما را ازاد می نماید.