دنبال چه چیزی هستید؟

 Deskovery پیدا کردن پنجره های باز در سیستم شما را بسیار آسان می کند. تنها با یک حرکت موس ! این برنامه با یک کلیک ساده تمامی پنجره های باز در مک شما را به نمایش در می آورد و شما به راحنی می توانید بین آن ها جا بجا شوید.

 Deskovery پیدا کردن پنجره های باز در سیستم شما را بسیار آسان می کند. تنها با یک حرکت موس ! این برنامه با یک کلیک ساده تمامی پنجره های باز در مک شما را به نمایش در می آورد و شما به راحنی می توانید بین آن ها جا بجا شوید.