برنامه ZOC Terminal برای مک بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه ZOC Terminal یک ابزار برای استفاده از Telnet/SSH/SSH2 است که امکانات مختلفی مثل tabbed sessions یا history دستورات و پشتیبانی از چند پنجره هم‌زمان را در اختیار هر کسی که می‌خواهد از دستورات Unix استفاده کند، قرار می‌دهد.

برنامه ZOC Terminal یک ابزار برای استفاده از Telnet/SSH/SSH2 است که امکانات مختلفی مثل tabbed sessions یا history دستورات و پشتیبانی از چند پنجره هم‌زمان را در اختیار هر کسی که می‌خواهد از دستورات Unix استفاده کند، قرار می‌دهد.