دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Timer Utility یک ابزار کامل حهت مدیریت زمان برای شماست. این برنامه ویژگی‌های مختلفی مانند آلارم‌های چندگانه، Countdown تایمر، Countdown تاریخ، استاپ‌واچ و … را در یک برنامه برای شما فراهم آورده است.

برنامه Timer Utility یک ابزار کامل حهت مدیریت زمان برای شماست. این برنامه ویژگی‌های مختلفی مانند آلارم‌های چندگانه، Countdown تایمر، Countdown تاریخ، استاپ‌واچ و … را در یک برنامه برای شما فراهم آورده است.