برنامه Swish بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

یک ابزار حرفه‌ای برای macOS به کمک برنامه Swish کنترل برنامه‌ها و پنجره‌های آن‌ها را از طریق ترک‌پد خود در دست بگیرید و تنها با دو انگشت، آن‌ها را مدیریت کنید.