دنبال چه چیزی هستید؟

Storyist یک ابزار توسعه دهنده داستان برای نولیست‌ها و نویسندگان است. این برنامه رابط کاربری خارق العاده‌ای دارد که شما را قادر به کنترل کردن کردن مطالب می‌کند. پردازشگر کلمات همراه با طرح بندی صفحات و پشتیبانی از هدر‌ها، فوترها و حالت ورق‌ها دارای برد برای شخصی‌سازی پیلوت داستان‌های خود و کارکتر‌های کارآمد یک مدیریت کننده […]

Storyist یک ابزار توسعه دهنده داستان برای نولیست‌ها و نویسندگان است. این برنامه رابط کاربری خارق العاده‌ای دارد که شما را قادر به کنترل کردن کردن مطالب می‌کند. پردازشگر کلمات همراه با طرح بندی صفحات و پشتیبانی از هدر‌ها، فوترها و حالت ورق‌ها دارای برد برای شخصی‌سازی پیلوت داستان‌های خود و کارکتر‌های کارآمد یک مدیریت کننده […]

Storyist یک ابزار توسعه دهنده داستان برای نولیست‌ها و نویسندگان است. این برنامه رابط کاربری خارق العاده‌ای دارد که شما را قادر به کنترل کردن کردن مطالب می‌کند. پردازشگر کلمات همراه با طرح بندی صفحات و پشتیبانی از هدر‌ها، فوترها و حالت ورق‌ها دارای برد برای شخصی‌سازی پیلوت داستان‌های خود و کارکتر‌های کارآمد یک مدیریت کننده […]