دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه PhotoSweeper یک ابزار سریع و حرفه‌ای جهت حذف تصاویر تکراری در سیستم عامل مک شماست. این برنامه که با برنامه‌های iPhoto, Aperture و Adobe Lightroom نیز همگام‌سازی می‌شود، تمامی تصاویر هارد شما را بررسی می‌کند و در صورتی که تصویر تکراری وجود داشته باشد اقدام به حذف آن می‌کند. ویژگی‌ها جستجوی آسان تصاویر تنظیمات مقایسه […]

برنامه PhotoSweeper یک ابزار سریع و حرفه‌ای جهت حذف تصاویر تکراری در سیستم عامل مک شماست. این برنامه که با برنامه‌های iPhoto, Aperture و Adobe Lightroom نیز همگام‌سازی می‌شود، تمامی تصاویر هارد شما را بررسی می‌کند و در صورتی که تصویر تکراری وجود داشته باشد اقدام به حذف آن می‌کند. ویژگی‌ها جستجوی آسان تصاویر تنظیمات مقایسه […]

برنامه PhotoSweeper یک ابزار سریع و حرفه‌ای جهت حذف تصاویر تکراری در سیستم عامل مک شماست. این برنامه که با برنامه‌های iPhoto, Aperture و Adobe Lightroom نیز همگام‌سازی می‌شود، تمامی تصاویر هارد شما را بررسی می‌کند و در صورتی که تصویر تکراری وجود داشته باشد اقدام به حذف آن می‌کند. ویژگی‌ها جستجوی آسان تصاویر تنظیمات مقایسه […]

برنامه PhotoSweeper یک ابزار سریع و حرفه‌ای جهت حذف تصاویر تکراری در سیستم عامل مک شماست. این برنامه که با برنامه‌های iPhoto, Aperture و Adobe Lightroom نیز همگام‌سازی می‌شود، تمامی تصاویر هارد شما را بررسی می‌کند و در صورتی که تصویر تکراری وجود داشته باشد اقدام به حذف آن می‌کند.