برنامه NoteList برای مک بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه NoteList به شما اجازه می‌دهد تا Noteهای خود را مدیریت کنید. مدیریت این متن‌ها می‌تواند به فرمت RTF هم باشد و حتی شما می‌توانید داخل متن‌های خود عکس‌های مختلفی استفاده کنید و این برنامه به بهترین شکل آن‌ها را برای شما نگه‌داری و ساماندهی می‌کند. ویژگی‌ها ساده و حرفه‌ای دسته‌بندی‌های مختلف با رنگ‌های متفاوت امکان […]

برنامه NoteList به شما اجازه می‌دهد تا Noteهای خود را مدیریت کنید. مدیریت این متن‌ها می‌تواند به فرمت RTF هم باشد و حتی شما می‌توانید داخل متن‌های خود عکس‌های مختلفی استفاده کنید و این برنامه به بهترین شکل آن‌ها را برای شما نگه‌داری و ساماندهی می‌کند. ویژگی‌ها ساده و حرفه‌ای دسته‌بندی‌های مختلف با رنگ‌های متفاوت امکان […]