برنامه MP3 Gain بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه MP3 Gain طراحی شده است تا ولوم فایل‌های صوتی شما را تنظیم کند. این برنامه از اکثر فرمت‌های صوتی مثل mp3، m4a، wma پشتیبانی می‌کند و به صورت اتوماتیک ولوم فایل‌های صوتی را آنالیز کرده و آن‌ها را نرمالایز می‌کند. برنامه MP3 Gain از الگوریتم EBU R128 برای نرمالایز کردن فایل‌های صوتی استفاده می‌کند.

برنامه MP3 Gain طراحی شده است تا ولوم فایل‌های صوتی شما را تنظیم کند. این برنامه از اکثر فرمت‌های صوتی مثل mp3، m4a، wma پشتیبانی می‌کند و به صورت اتوماتیک ولوم فایل‌های صوتی را آنالیز کرده و آن‌ها را نرمالایز می‌کند.

برنامه MP3 Gain طراحی شده است تا ولوم فایل‌های صوتی شما را تنظیم کند. این برنامه از اکثر فرمت‌های صوتی مثل mp3، m4a، wma پشتیبانی می‌کند و به صورت اتوماتیک ولوم فایل‌های صوتی را آنالیز کرده و آن‌ها را نرمالایز می‌کند.