برنامه Midnight بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک Midnight تم تیره یا همان Dark را به برنامه Sketch خود اضافه کنید. همچنین این برنامه امکان شخصی‌سازی بعضی از آیتم‌ها مانند آیکن‌ها، خط‌کش‌ها و … را به شما می‌دهد که در صورت تمایل از آن‌ها نیز استفاده کنید.

به کمک Midnight تم تیره یا همان Dark را به برنامه Sketch خود اضافه کنید. همچنین این برنامه امکان شخصی‌سازی بعضی از آیتم‌ها مانند آیکن‌ها، خط‌کش‌ها و … را به شما می‌دهد که در صورت تمایل از آن‌ها نیز استفاده کنید.