برنامه Icons8 بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

اگر طراح هستید یا کار گرافیکی می‌کنید، این برنامه برای شماست! برنامه Icons8 به کاربران اجازه می‌دهد که هر آیکنی که مد نظر دارند را جستجو کنند و به راحتی و به صورت مستقیم به داخل برنامه Photoshop، Xcode و یا هر برنامه دیگری بی‌اندازند.

اگر طراح هستید یا کار گرافیکی می‌کنید، این برنامه برای شماست! برنامه Icons8 به کاربران اجازه می‌دهد که هر آیکنی که مد نظر دارند را جستجو کنند و به راحتی و به صورت مستقیم به داخل برنامه Photoshop، Xcode و یا هر برنامه دیگری بی‌اندازند.

اگر طراح هستید یا کار گرافیکی می‌کنید، این برنامه برای شماست! برنامه Icons8 به کاربران اجازه می‌دهد که هر آیکنی که مد نظر دارند را جستجو کنند و به راحتی و به صورت مستقیم به داخل برنامه Photoshop، Xcode و یا هر برنامه دیگری بی‌اندازند.