برنامه FileZilla برای مک بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه FileZilla یک راهکار سریع و حرفه‌ای برای استفاده از FTP و یا دیگر ابزار‌های انتقال فایل به سرور است که رابط کاربری آن باعث شده کاربران زیادی از خدمات آن استفاده کنند. ویژگی‌ها پشتیبانی از سرور‌های FTP، FTPS و حتی SFTP پنل split view برای مشاهده فایل‌های سیستم خود و فایل‌های موجود در سرور امکان […]

برنامه FileZilla یک راهکار سریع و حرفه‌ای برای استفاده از FTP و یا دیگر ابزار‌های انتقال فایل به سرور است که رابط کاربری آن باعث شده کاربران زیادی از خدمات آن استفاده کنند. ویژگی‌ها پشتیبانی از سرور‌های FTP، FTPS و حتی SFTP پنل split view برای مشاهده فایل‌های سیستم خود و فایل‌های موجود در سرور امکان […]