برنامه DropSync برای مک بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

DropSync یک اپدیت‌گر پوشه برای طراحان سایت، عکاسان حرفه‌ای، دانشمندان و هر کس دیگری که نیاز سریع و خودکار و قابل سفارشی شدن را برای کپی کردن مکرر فایل‌ها از یک مکان به مکان را دارد، است. همچنین این برنامه با درایو‌های خارجی، بین کامپیوتر‌ها در یک شبکه محلی و حتی بین مک و سرور دور […]

DropSync یک اپدیت‌گر پوشه برای طراحان سایت، عکاسان حرفه‌ای، دانشمندان و هر کس دیگری که نیاز سریع و خودکار و قابل سفارشی شدن را برای کپی کردن مکرر فایل‌ها از یک مکان به مکان را دارد، است. همچنین این برنامه با درایو‌های خارجی، بین کامپیوتر‌ها در یک شبکه محلی و حتی بین مک و سرور دور […]