برنامه apple news چیست بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

Apple News خبرنامه روزانه خود با عنوان «صبح بخیر» را منتشر کرد. قبلا کاربران می‌توانستد این قابلیت را به صورت خود‌آگاه فعال کنند اما هم اکنون این ویژگی به صورت یک خبرنامه ایمیلی هر روز صبح برای کاربران ارسال می‌شود.