دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه NightTone کیفیت صفحه نمایش شما را برای استفاده از مک بوک خود در نور کم و تاریکی به شدت بهتر می‌کند. این برنامه با ترکیب رنگ‌های گرم و اضافه کردن آن به صفحه نمایش شما، باعث می‌شود چشم‌های شما کمتر مورد آسیب قرار بگیرد و اذیت شود.

برنامه NightTone کیفیت صفحه نمایش شما را برای استفاده از مک بوک خود در نور کم و تاریکی به شدت بهتر می‌کند. این برنامه با ترکیب رنگ‌های گرم و اضافه کردن آن به صفحه نمایش شما، باعث می‌شود چشم‌های شما کمتر مورد آسیب قرار بگیرد و اذیت شود.