برنامه پیدا کردن فایل های حجیم بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

Disk Expert بزرگ‌ترین فایل‌ها و فولدرها را در مک شما پیدا می‌کند. این برنامه حافظه‌ی هارد دیسک شما را اسکن می‌کند و فضای استفاده شده‌ی دیسک را در معرض نمایش قرار می‌دهد و یک لیست از بزرگ‌ترین محتوا درست می‌کند. با استفاده از ابزار سیستم Mac OS X امکان پیدا کردن محل فایل‌های غیر ضروری […]

Disk Expert بزرگ‌ترین فایل‌ها و فولدرها را در مک شما پیدا می‌کند. این برنامه حافظه‌ی هارد دیسک شما را اسکن می‌کند و فضای استفاده شده‌ی دیسک را در معرض نمایش قرار می‌دهد و یک لیست از بزرگ‌ترین محتوا درست می‌کند. با استفاده از ابزار سیستم Mac OS X امکان پیدا کردن محل فایل‌های غیر ضروری […]

Disk Expert بزرگ‌ترین فایل‌ها و فولدرها را در مک شما پیدا می‌کند. این برنامه حافظه‌ی هارد دیسک شما را اسکن می‌کند و فضای استفاده شده‌ی دیسک را در معرض نمایش قرار می‌دهد و یک لیست از بزرگ‌ترین محتوا درست می‌کند. با استفاده از ابزار سیستم Mac OS X امکان پیدا کردن محل فایل‌های غیر ضروری […]