دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه NoteList به شما اجازه می‌دهد تا Noteهای خود را مدیریت کنید. مدیریت این متن‌ها می‌تواند به فرمت RTF هم باشد و حتی شما می‌توانید داخل متن‌های خود عکس‌های مختلفی استفاده کنید و این برنامه به بهترین شکل آن‌ها را برای شما نگه‌داری و ساماندهی می‌کند. ویژگی‌ها ساده و حرفه‌ای دسته‌بندی‌های مختلف با رنگ‌های متفاوت امکان […]

برنامه NoteList به شما اجازه می‌دهد تا Noteهای خود را مدیریت کنید. مدیریت این متن‌ها می‌تواند به فرمت RTF هم باشد و حتی شما می‌توانید داخل متن‌های خود عکس‌های مختلفی استفاده کنید و این برنامه به بهترین شکل آن‌ها را برای شما نگه‌داری و ساماندهی می‌کند. ویژگی‌ها ساده و حرفه‌ای دسته‌بندی‌های مختلف با رنگ‌های متفاوت امکان […]