دنبال چه چیزی هستید؟

به مدت سه دهه، برنامه Mathematica محاسبات فنی را برای میلیون‌ها مبتکر، آموزگار، دانش آموز و دیگران در سراسر جهان فراهم کرده است. این برنامه به دلیل توانمندی فنی و سهولت استفاده جز برترین برنامه‌های محاسبات فنی قرار گرفته است.

به مدت سه دهه، برنامه Mathematica محاسبات فنی را برای میلیون‌ها مبتکر، آموزگار، دانش آموز و دیگران در سراسر جهان فراهم کرده است. این برنامه به دلیل توانمندی فنی و سهولت استفاده جز برترین برنامه‌های محاسبات فنی قرار گرفته است.