دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه GIF’ted به شما این امکان را می‌دهد که فایل‌های ویدیویی خود که با فرمت MPEG-4 (MP4) هستند را به فایل‌های GIF تبدیل کنید. این برنامه فایل ویدیویی مورد نظر شما را آنالیز می‌کند، رنگ آن را تشخیص می‌دهد و بهترین خروجی که می‌توان به فرمت GIF داشت را به شما ارائه می‌دهد. ویژگی‌ها ساخت فایل‌های […]

برنامه GIF’ted به شما این امکان را می‌دهد که فایل‌های ویدیویی خود که با فرمت MPEG-4 (MP4) هستند را به فایل‌های GIF تبدیل کنید. این برنامه فایل ویدیویی مورد نظر شما را آنالیز می‌کند، رنگ آن را تشخیص می‌دهد و بهترین خروجی که می‌توان به فرمت GIF داشت را به شما ارائه می‌دهد. ویژگی‌ها ساخت فایل‌های […]

برنامه GIF’ted به شما این امکان را می‌دهد که فایل‌های ویدیویی خود که با فرمت MPEG-4 (MP4) هستند را به فایل‌های GIF تبدیل کنید. این برنامه فایل ویدیویی مورد نظر شما را آنالیز می‌کند، رنگ آن را تشخیص می‌دهد و بهترین خروجی که می‌توان به فرمت GIF داشت را به شما ارائه می‌دهد. ویژگی‌ها ساخت فایل‌های […]