دنبال چه چیزی هستید؟

با HistoryInFilm نوشتن فهرست بایگانی از همیشه آسان‌تر شده است. با این برنامه می‌توانید قسمت‌هایی از صحنه‌های فیلم‌ها را که می‌خواهید علامت‌گذاری کرده و یا فیلم‌هایتان را با یک رابط بصری زیبا و تمیز حاشیه‌نویسی کنید. پس از حاشیه نویسی، می‌توانید یک Finding Aid با جزییات کامل با کدهای زمانی SMPTE برای همه حاشیه نویسی های خود خروجی بگیرید. با کمک ابزارهای این برنامه […]

با HistoryInFilm نوشتن فهرست بایگانی از همیشه آسان‌تر شده است. با این برنامه می‌توانید قسمت‌هایی از صحنه‌های فیلم‌ها را که می‌خواهید علامت‌گذاری کرده و یا فیلم‌هایتان را با یک رابط بصری زیبا و تمیز حاشیه‌نویسی کنید. پس از حاشیه نویسی، می‌توانید یک Finding Aid با جزییات کامل با کدهای زمانی SMPTE برای همه حاشیه نویسی های خود خروجی بگیرید. با کمک ابزارهای این برنامه […]