دنبال چه چیزی هستید؟

بازی ترسناک و مهیج Slender : The Arrival ! در این بازی شما خودتان هستید و خودتان! کسی به شما گوش نمی دهد، کسی به فریاد های شما نمی رسد و کسی هم دنبال شما نخواهد آمد!