دنبال چه چیزی هستید؟

Scrap Garden یک پلتفرم معمایی فریبنده درباره‌ی ماجراجویی‌های کنی است, یک ربات تنها که در جهان پس از آخرالزمان بیدار می‌شود تا تمام ربات هایی که خاموش و کشف و ضبط شده اند را پیدا کند. چه بلایی سر شهر آمده؟ چرا تمام ربات ها از حرکت متوقف شدند؟ آیا کسی به جز او جان سالم […]