دنبال چه چیزی هستید؟

Darkest Dungeon نام بازی استراتژی است که شما را رهبر سربازانی می کند که باید به آنها آموزش دهید. این بازی که در سبک نقش آفرینی است شما را وارد جهانی عجیب و غریب می کند که باید به کشف اسرار با دشمنان متفاوت بپردازید .