دنبال چه چیزی هستید؟

Foldor برنامه‌ای کم حجم و سبک است که به کمک آن می‌توانید آیکون پوشه‌های خود را طراحی و ویرایش کنید. ویژگی‌ها پالت‌ها –  پشتیبانی از بیش از ۱۰ نوع پالت رنگ پیش فرض همراه با امکان سفارشی کردن پالت‌ها آیکن‌ها – دارای ۱۹ دسته، هرکدام دارای حداکثر ۱۰۰۰ آیکن خروجی – امکان خروجی گرفتن از آیکن طراحی شده ذخیره خودکار – […]

Image2Icon Pro آسان‌ترین راه برای ساخت آیکن‌های اختصاصی خود برای فولدر‌ها و فایل‌ها در مک شماست. ویژگی‌ها تبدیل هر عکسی به آیکن دارای themeهای مختلف آیکن امکان استفاده از ابزار‌های zoom، move، rotate و تغییر رنگ پس زمینه امکان خروجی گرفتن از آیکن‌ها در انواع فرمت‌های مختلف

Foldor برنامه‌ای کم حجم و سبک است که به کمک آن می‌توانید آیکون پوشه‌های خود را طراحی و ویرایش کنید. ویژگی‌ها پالت‌ها –  پشتیبانی از بیش از ۱۰ نوع پالت رنگ پیش فرض همراه با امکان سفارشی کردن پالت‌ها آیکن‌ها – دارای ۱۹ دسته، هرکدام دارای حداکثر ۱۰۰۰ آیکن خروجی – امکان خروجی گرفتن از آیکن طراحی شده ذخیره خودکار – […]

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به‌راحتی انجام می‌دهد. شما به کمک برنامه Folder-Factory می‌توانید آیکن شخصی‌سازی شده خود را بسازید، از متن یا تصویر خاصی استفاده کنید و در نهایت بر روی هر فولدری که دوست داشتید آن را […]

Image2Icon Pro آسان‌ترین راه برای ساخت آیکن‌های اختصاصی خود برای فولدر‌ها و فایل‌ها در مک شماست. ویژگی‌ها تبدیل هر عکسی به آیکن دارای themeهای مختلف آیکن امکان استفاده از ابزار‌های zoom، move، rotate و تغییر رنگ پس زمینه امکان خروجی گرفتن از آیکن‌ها در انواع فرمت‌های مختلف

Image2Icon Pro آسان‌ترین راه برای ساخت آیکن‌های اختصاصی خود برای فولدر‌ها و فایل‌ها در مک شماست. ویژگی‌ها تبدیل هر عکسی به آیکن دارای themeهای مختلف آیکن امکان استفاده از ابزار‌های zoom، move، rotate و تغییر رنگ پس زمینه امکان خروجی گرفتن از آیکن‌ها در انواع فرمت‌های مختلف

Image2Icon Pro آسان‌ترین راه برای ساخت آیکن‌های اختصاصی خود برای فولدر‌ها و فایل‌ها در مک شماست. ویژگی‌ها تبدیل هر عکسی به آیکن دارای themeهای مختلف آیکن امکان استفاده از ابزار‌های zoom، move، rotate و تغییر رنگ پس زمینه امکان خروجی گرفتن از آیکن‌ها در انواع فرمت‌های مختلف

Image2Icon Pro آسان‌ترین راه برای ساخت آیکن‌های اختصاصی خود برای فولدر‌ها و فایل‌ها در مک شماست. ویژگی‌ها تبدیل هر عکسی به آیکن دارای themeهای مختلف آیکن امکان استفاده از ابزار‌های zoom، move، rotate و تغییر رنگ پس زمینه امکان خروجی گرفتن از آیکن‌ها در انواع فرمت‌های مختلف

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به راحتی انجام می‌دهد.

Image2Icon Pro آسان‌ترین راه برای ساخت آیکن‌های اختصاصی خود برای فولدر‌ها و فایل‌ها در مک شماست. ویژگی‌ها تبدیل هر عکسی به آیکن دارای themeهای مختلف آیکن امکان استفاده از ابزار‌های zoom، move، rotate و تغییر رنگ پس زمینه امکان خروجی گرفتن از آیکن‌ها در انواع فرمت‌های مختلف

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به راحتی انجام می‌دهد.

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به راحتی انجام می‌دهد.

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به راحتی انجام می‌دهد.

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به راحتی انجام می‌دهد.

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به راحتی انجام می‌دهد.

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به راحتی انجام می‌دهد.

اگر دوست دارید آیکن فولدر‌های خود را شخصی‌سازی کنید و با آیکن‌های دلخواه خود تغییر دهید، برنامه Folder-Factory این کار را برای شما به راحتی انجام می‌دهد.