دنبال چه چیزی هستید؟

در این پست می توانید آپدیت جدید ۱۰.۱۱.۶ سیستم عامل مک را دانلود و بدون نیاز به دانلود کل سیستم عامل مک خود را بروزرسانی کنید. با مکنید همراه باشید. 

در این پست می توانید آپدیت جدید ۱۰.۱۱.۵ سیستم عامل مک را دانلود و بدون نیاز به دانلود کل سیستم عامل مک خود را بروزرسانی کنید. با مکنید همراه باشید. 

در این پست می توانید آپدیت جدید ۱۰.۱۱.۴ سیستم عامل مک را دانلود و بدون نیاز به دانلود کل سیستم عامل مک خود را بروزرسانی کنید. با مکنید همراه باشید. 

در این پست می توانید آپدیت جدید ۱۰.۱۱.۳ سیستم عامل مک را دانلود و بدون نیاز به دانلود کل سیستم عامل مک خود را بروزرسانی کنید. با مکنید همراه باشید.   

در این پست می توانید آپدیت جدید ۱۰.۱۱.۲ سیستم عامل مک را دانلود و بدون نیاز به دانلود کل سیستم عامل مک خود را بروزرسانی کنید. با مکنید همراه باشید.