دنبال چه چیزی هستید؟

در بعضی موارد کاربران مک که در بیشتر اوقات برای اجرای نسخه جدیدی از MacOS پارتیشن مجزای APFS را ایجاد میکنند که در نهایت ممکن است بخواهند آن پارتیشن ایجاد شده را حذف کنند که ما در این آموزش نحوه حذف آن را به شما آموزش می دهیم. همچنین با حذف کردن پارتیشن APFS تمام […]