دنبال چه چیزی هستید؟

Master of Typing برنامه‌ای است که به شما تایپ لمسی را آموزش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا تایپ ۱۰ انگشتی را سریع و بدون تماشای صفحه کلید یاد بگیرید. ویژگی‌ها صرفه جویی در زمان تایپ متن‌های سخت نمایش آمار دقیق سرعت و مهارت دارای یک سیستم بسیار کامل برای آموزش و تمرین دارای تمرین‌های مختلف برای حروف، کاراکترهای […]

Master of Typing برنامه‌ای است که به شما تایپ لمسی را آموزش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا تایپ ۱۰ انگشتی را سریع و بدون تماشای صفحه کلید یاد بگیرید. ویژگی‌ها صرفه جویی در زمان تایپ متن‌های سخت نمایش آمار دقیق سرعت و مهارت دارای یک سیستم بسیار کامل برای آموزش و تمرین دارای تمرین‌های مختلف برای حروف، کاراکترهای […]